Băng tâm-thổi kèn như sáo liếm từ đít liếm lên

Tuy hoà